Kalite Politikamız

Feramarin kendi sektörünün en güvenilir şirketleri arasında yer almakta ve güvenin insan ilişkilerinin temelindeki en önemli yapılardan biri olduğunu bilerek hareket etmektedir. Bu bilinç ile Feramarin yönetim ve kalite politikasında öncelikli çıkış noktası olarak “güven”i esas almış ve kalite politikasını aşağıdaki ilkeler doğrultusunda belirlemiştir :

1. Toplam Kalite felsefesini esas alarak takım ruhu içinde şirket ve birim hedeflerine ulaşmak için çalışmak ve her daim gelişime, yeniliğe açık olmak.
2. Kalite yönetim sistemimizi uluslar arası Kalite Yönetim Sistemlerinin gereklerini yerine getirecek şekilde belgelendirmek.
3. Üstlenmiş olduğumuz projelerde müşteri taleplerini doğru algılamak, müşteri isteklerini doğru yönlendirmek ve bu isteklere maksimum düzeyde uymak.
4. Projeleri iş programına ve teknik şartnamelere uygun olarak zamanında bitirmek ve teslim etmek.

İş süreçlerinin analizi ve geliştirilmesi sonucunda iyileştirme faaliyetlerini çalışanların doğal davranışı haline getirmek, Çalışanlarımızın sağlığını, güvenliğini, bugününü ve yarınını güvence altına almak, bağlılığını ve memnuniyetini artırmak amacıyla sürekli aktiviteler düzenleyerek eğitim ve bireysel gelişimini artırmak, şeffaf yönetim ilkesi doğrultusunda bilgi, sorumluluk paylaşımı ile yetkilendirilmiş takım ruhunu sürekli dinamik tutmak.

Resim
X